MENU

idontwannabeyouanymore - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Don't be that way
Fall apart twice a day
I just wish you could feel what you say
Show, never tellTOP 1 Việt Nam


idontwannabeyouanymore - Billie Eilish 「Lời bài hát」

Don't be that way
Fall apart twice a day
I just wish you could feel what you say
Show, never tell
But I know you too well
Got a mood that you wish you could sell

[Chorus]
If teardrops could be bottled
There'd be swimming pools filled by models
Told "a tight dress is what makes you a whore"
If "I love you" was a promise
Would you break it, if you're honest?


Tell the mirror what you know she's heard before
I don't wanna be you...
Anymore

[Verse 2]
Hands getting cold
Losing feeling is getting old
Was I made from a broken mold?
Hurt, I can't shake
We've made every mistake
Only you know the way that I break

[Chorus]
If teardrops could be bottled


There'd be swimming pools filled by models
Told "a tight dress is what makes you a whore"
If "I love you" was a promise
Would you break it, if you're honest?
Tell the mirror what you know she's heard before
I-I don't wanna be you
I don't wanna be you
I don't wanna be you...
Anymore


Translations - Links


idontwannabeyouanymore - Billie Eilish
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Deutsche Übersetzung
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - 翻訳 日本語で
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Tradução em Português
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Terjemahan bahasa indonesia
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - แปลภาษาไทย
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Traduction Française
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Türkçe Çeviri
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - 中文翻译
idontwannabeyouanymore - Billie Eilish - Traducción al Español


idontwannabeyouanymore - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Đừng như vậy
Sụp đổ hai lần một ngày
Tôi chỉ muốn bạn có thể cảm thấy những gì bạn nói
Hiện, không bao giờ nói


Nhưng tôi biết bạn quá tốt
Có một tâm trạng mà bạn muốn bạn có thể bán

[Điệp khúc]
Nếu giọt nước mắt có thể được đóng chai
Sẽ có hồ bơi lấp đầy bởi mô hình
Nói "một chiếc váy chặt chẽ là những gì làm cho bạn một con điếm"
Nếu "I love you" là một lời hứa
bạn sẽ phá vỡ nó, nếu bạn trung thực?
Cho gương những gì bạn biết cô ấy nghe trước đây
Tôi không muốn trở thành bạn ...
Nữa không

[Verse 2]


Tay trở nên lạnh lẽo
Mất cảm giác ngày càng già
Có phải tôi đã làm từ một khuôn bị hỏng?
Hurt, tôi không thể lắc
Chúng tôi đã thực hiện tất cả các sai lầm
Chỉ có bạn mới biết cách mà tôi nghỉ

[Điệp khúc]
Nếu giọt nước mắt có thể được đóng chai
Sẽ có hồ bơi lấp đầy bởi mô hình
Nói "một chiếc váy chặt chẽ là những gì làm cho bạn một con điếm"
Nếu "I love you" là một lời hứa
bạn sẽ phá vỡ nó, nếu bạn trung thực?
Cho gương những gì bạn biết cô ấy nghe trước đây


I-Tôi không muốn trở thành bạn
Tôi không muốn trở thành bạn
Tôi không muốn trở thành bạn ...
Nữa không