MENU

Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「Текст」 - Български превод

Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?


Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「Текст」

Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?

[Verse 1: Dua Lipa]
Strung out on a feeling, my hands are tied
Your face on my ceiling, I fantasize
Oh, I can't control it, I can't control it (I can't control it)
I try to replace it with city lights
I'll never escape it, I need the high
Oh, I can't control it, I can't control it (Control it, oh)

[Pre-Chorus: Miley Cyrus]
You keep making it harder to stay
But I still can't run away
I gotta know why can't you, why can't you just let me go?

[Chorus: Miley Cyrus, Dua Lipa]


Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
[Verse 2: Miley Cyrus]
I tasted Heaven now I can't live without it
I can't forget you when your love is the loudest
Oh, I can't control it, I can't control it (Can't control it)

[Pre-Chorus: Dua Lipa]
You keep making it harder to stay (Oh I)
But I still can't run away
I gotta know, why can't you, why can't you just let me go?

[Chorus: Miley Cyrus & Dua Lipa]
Prisoner, prisoner, locked up


Can't get you off my mind, off my mind
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?
Prisoner, prisoner, locked up
Can't get you off my mind, off my mind (Off my mind)
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
Why can't you, why can't you just let me go?

[Outro: Miley Cyrus & Dua Lipa]
Can't get you off my mind
Why can't you just let me go? Million times
I wanna know why can't you, why can't you-
I wanna know why can't you, why can't you-
I gotta know why can't you, why can't you just let me go?


Prisoner - Miley Cyrus & Dua Lipa 「Текст」 - Български превод


Затворник, затворник, заключен
Не можеш ли да сляза съзнанието ми, от моя ум
Господ знае, че аз се опитах един милион пъти, милион пъти, о-полудяхме
Защо не сте, защо не може просто да ме пусне?


[Verse 1: Dua Lipa]
Нанизани върху чувството, ръцете ми са вързани
Лицето ти на тавана ми, аз си въобразявате
О, аз не мога да го контролирам, аз не мога да го контролирам (аз не мога да го контролирам)
Опитвам се да го замени с градските светлини
Никога няма да избягат от нея, имам нужда от хай
О, аз не мога да го контролирам, аз не мога да го контролирам (Control това, о)

[Предварително ПР: Майли]
Продължаваш да го направи по-трудно да престоя
Но аз все още не може да избяга
Трябва да знам защо не можеш, защо не може просто да ме пусне?

[Припев: Майли, Dua Lipa]
Затворник, затворник, заключен
Не можеш ли да сляза съзнанието ми, от моя ум
Господ знае, че аз се опитах един милион пъти, милион пъти, о-полудяхме
Защо не сте, защо не може просто да ме пусне?
Затворник, затворник, заключен
Не можеш ли да сляза съзнанието ми, от моя ум


Господ знае, че аз се опитах един милион пъти, милион пъти, о-полудяхме
Защо не сте, защо не може просто да ме пусне?
[Verse 2: Майли]
Вкусих Heaven сега не мога да живеят без него
Не мога да те забравя, когато любовта ти е най-силно
О, аз не мога да го контролирам, аз не мога да го контролирам (не мога да го контролирам)

[Предварително ПР: Dua Lipa]
Продължаваш да прави по-трудно за пребиваване (О I)
Но аз все още не може да избяга
Трябва да знаете, защо не мога да ви, защо не може просто да ме пусне?

[Припев: Майли & Dua Lipa]
Затворник, затворник, заключен
Не можеш ли да сляза съзнанието ми, от моя ум
Господ знае, че аз се опитах един милион пъти, милион пъти, о-полудяхме
Защо не сте, защо не може просто да ме пусне?
Затворник, затворник, заключен
Не можеш ли да сляза съзнанието ми, от ума ми (Off съзнанието ми)
Господ знае, че аз се опитах един милион пъти, милион пъти, о-полудяхме


Защо не сте, защо не може просто да ме пусне?

[Outro: Майли & Dua Lipa]
Не можеш ли да сляза съзнанието ми
Защо не мога просто да ме пусне? Милион пъти
Искам да знам защо не мога да ви, защо да не може да ти-
Искам да знам защо не мога да ви, защо да не може да ти-
Трябва да знам защо не можеш, защо не може просто да ме пусне?